01. les mer

les mer om våre produkter

NOMO<sup>®</sup> snøfanger

NOMO® snøfanger for Skarpnes takstein

NOMO® Alpha passer for Skarpnes enkelkrum betongstein, Skarpnes Melodie og Skarpnes Domino falset tegltakstein
Finnes i fargene teglrød, svart og grå

NOMO® Beta passer Skarpnes enkel- og dobbelkrum betongsteintakstein
Finnes i fargene teglrød, svart og grå

hindrer snøras fra taket uten å synes

fjerner risiko for takras

Med NOMO® snøfanger behøver du ikke bekymre deg for takras. Produktet holder snøen på plass til den smelter og er knapt synlig på taket.

NOMO snøfanger monteres uten verktøy eller tillegsmaterialer

verktøyfri montering

NOMO® er enkel og rask å montere uten verktøy eller tillegsmaterialer. Snøfangeren monteres uten å gjøre hull i undertaket. På den måten forhindres fare for lekkasje.

godkjenninger

godkjenning

NOMO® - godkjent av SP SITAC och EOTA

Årlig kontroll ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

02. dokumentasjon

dokumentasjon om våre produkter

NOMO snøfanger hindrer snøras uten å synes

HINDRER SNØRAS UTEN Å SYNES

Med NOMO® snøfanger behøver du ikke bekymre deg for snøras fra taket. Med NOMO® holdes snøen på plass til den smelter og er enkel å montere sammenlignet med konkurrerende produkter. NOMO® monteres raskt og enkelt og er tilnærmet usynlig på taket.

NOMO® ALPHA - MONTERING

 

NOMO® BETA - MONTERING

 

ENERGI OG MILJØ

For å sikre et tak mot snøras med NOMO® snøfanger medgår under halve metallvekten sammenlignet med tradisjonelle snøfanger-
gelender. Ved dette viser Caneias i praksis at vi arbeider for å fremstille NOMO® miljøvennlig og for å minske utslipp av klimagassen CO2 både i produksjon og transport.

Det visuelle miljøet ivaretas ved at NOMO® knapt er synlig på taket.

NOMO® ALPHA - UNIKT TILPASSET FOR TAKSTEINEN

 

CE-MERKE - BYGGEVAREFORORDNINGEN

 

Beregn enkelt behov i NOMO® Kalkulator og få vist forslag til leggemønster

NOMO® KALKULATOR

Beregn enkelt behov og du får også et forslag til leggemønster.

NOMO® ALPHA - PRODUKTSAMMENLIGNING

 

NOMO® BETA - PRODUKTSAMMENLIGNING

 

ISO 9001 og 14001 sertifisering

KVALITET

Produksjon i henhold til EN-ISO 9001:2008 og EN-ISO 14001:2004

Årlig kontroll ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

lover og regler om sikring mot snøras fra taket i Norge

LOVER OG REGLER

Byggteknisk forskrift § 10-3(2): "Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg."

Grannelova § 4: "Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen."

Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.

FORHANDLER

Grossistsalg fra Skarpnes til alle byggevarebutikker i Norge. For spørsmål, se svar på ofte stilte spørsmål i FAQ eller send en melding.

NOMO® teknisk dokumentasjon

last ned vår tekniske dokumentasjon

teknisk godkjenning - NOMO® Alpha

teknisk godkjenning - NOMO® Alpha i PDF

ytelseserklæring - NOMO® Alpha

ytelseserklæring - NOMO® Alpha i PDF

CE-sertifikat - NOMO® Alpha

CE-sertifikat - NOMO® Alpha i PDF

teknisk godkjenning - NOMO® Beta

teknisk godkjenning - NOMO® Beta i PDF

ytelseserklæring - NOMO® Beta

ytelseserklæring - NOMO® Beta i PDF

CE-sertifikat - NOMO® Beta

CE-sertifikat - NOMO® Beta i PDF

DWG-tegninger for arkitekt og byggingeniør

kontakt oss - info (ætt) nomo (dot) no

brosjyre - NOMO® Beta

brosjyre - NOMO® Beta i PDF

03. nomo kalkulator

NOMO® Kalkulator – beregn ditt behov

Fyll inn nødvendig data nedenfor og NOMO® Kalkulator vil så starte beregningen automatisk. Avhengig av takets størrelse og hastighet på internettoppkoblingen kan det drøye noen sekunder før resultatet vises.X

Takflate

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen anbefales sikring mot takras på begge sider av husets tak.

Copyright © Caneias

Takets lengde


X

Avstand takskjegg-møne

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen anbefales sikring mot takras på begge sider av husets tak.

Copyright © Caneias

Taktets høyde


X

Takvinkel

Takvinkelen er takets helning i grader i forhold til horisontalplanet.

Copyright © Caneias

Takvinkel


Snølast: Tallene for snølast er veiledende og i følge Norsk standard 3491-3. Du kan enten velge en av de snølastene som er angitt øverst i valg-listen, eller angi hvilken kommune du ønsker å beregne for, og høyden/høydeintervallet over havet for bygget/taket som skal sikres.Copyright © CaneiasFor bygninger som er lokalisert på steder med ekstrem snødybde som følge av lokale forhold, anbefales det at man tar kontakt med teknisk etat i kommunen for nærmere informasjon om snølasten på stedet.

04. faq

Svar på ofte stilte spørsmål

Pris- og forhandlerinformasjon

Alle byggevarebutikker eller grossister for blikkenslagere som selger Skarpnes takstein, selger NOMO® snøfanger. Kontakt forhandler for prisinformasjon.

NOMO® fargeutvalg

NOMO® Beta snøfanger leveres i bunter på 50 stk. Standard farger er tegelrød, svart og ulakkert grå. NOMO® Alpha leveres i bunter på 10 stk. Standard farger er tegelrød, svart og grå

NOMO® Beta snøfanger tegelrød
NOMO® Beta snøfanger svart
NOMO® Beta snøfanger grå

 

NOMO® Alpha snøfanger tegelröd
NOMO® Alpha snøfanger svart

 

Hvordan NOMO® fungerer

NOMO® snøfanger er designet ut fra prinsippet om at raskreftene tas opp der de oppstår, dvs. i hele takflaten. Slik NOMO® fungerer ligger snøen i ro på taket til den smelter og forhindrer derved at brekkasje oppstår i forbindelse med at snø og is på taket siger eller glir nedover taket og at islaget presser, slår og brekker i stykker takstein. Ved dette unngås også skader på takhatter og takvindu. Ved at snøflaten ligger stille bidrar den også til å redusere varme-/energitap fra takflatene.

Last ned høyoppløselig bilde av hvordan NOMO® snøfanger fungerer.

Antall NOMO® som kreves montert på takflaten

Legg in taksteinsmodell, takflatens lengdemå,l takvinkel og snølast i NOMO Kalkulator, så får du oppgitt antall og forslag til leggemønster.

Montering av NOMO®

50% av det beregnede antall NOMO® snøfangere monteres på hver takstein nedenfra og oppover takflaten. De resterende 50% fordeles jevnt utover resten av takflaten, men ikke på de to øverste radene.

NOMO® forutsettes montert som et enhetlig system. Det vil si garantier gjelder ikke hvis NOMO® monteres på et begrenset areal av en definert takflate eller NOMO® brukes i kombinasjon med andre snøfangersystemer (snøfangergelender o.l.).

NOMO® snøfanger krever ingen verktøy, materialer/festemidler som planke/bord og skruer for å monteres på nye tak, eller ved ettermontering på eksisterende tak.

NOMO® hektes i bakkant av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein. NOMO® består kun av like deler og kan lett ettermonteres, forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips.

NOMO® snøfanger er den eneste snøfangeren i Norge med teknisk godkjenning og CE-merke, og oppfyller alle kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (se spesielt §§ 3-8 ).

Tradisjonelle snøfangergelender, godkjenning- og monteringsinformasjon

Snøfangere er et byggevareprodukt. Arbeidstilsynet er ikke kompetent organ for å godkjenne byggevarer og de har heller ikke typegodkjent snøfangergelender til bruk i Norge. Forsøk på å oppnå typegodkjenning for snøfangergelender ble avslått av Arbeidstilsynet senest i april 2010. De som kan godkjenne snøfangere i det enkelte land fremgår av denne oversikten .

snøfangergelender er ikke CE-merket på samme måte som NOMO® snøfanger. Fra 1.7.2013 er CE-merke obligatorisk for byggevarer i Norge gjennom innføring av byggevareforordningen.Bordet (36 x 148 millimeter) som holder snøfangergelenderkonsollet skal skrues med sekskant treskruer med lengde 90 millimeter i sperre/takstol ved snølast 3,5 kN/m2, se bildene under.

Bildet til venstre viser innfesting med spiker. Dette er feil innfestingsmetode. Bordet som holder konsollet skal skrues fast med sekskant treskruer som vist på bildet til høyre. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom.

Tradisjonelt snøfangergelender, feil montering med spiker
Tradisjonelt snøfangergelender, korrekt montering


Snøfangergelender består av flere ulike deler; snøfangergelender, snøfangerkonsoll som holder snøfangergelenderet og skruer for å skru snøfangerkonsollene til festebordet. Deretter skal festebordet skrues til taksperren med sekskant treskruer. Ved montering av snøfangergelender må du lage hull i undertaket og det krever verktøy for montering.

I tillegg vil snøen ved bruk av tradisjonelle snøfangergelender, lett kunne bevege seg på takflaten, noe som kan resultere i at snøen raser fra taket, se bildeeksempler under. Ved bruk av NOMO® snøfanger opptas raskreftene i hele takflaten, slik at snøen ligger i ro og situasjoner som vist under vil ikke forekomme. Når snøen ligger i ro på taket bidrar det dessuten til å redusere varmetap fra takflaten.

Fare for takras med tradisjonelt snøfangergelender
Fare for takras med tradisjonelt snøfangergelender


Begrenset montering av NOMO® over inngangsparti

Bruk av NOMO® snøfanger forutsetter at hele takflaten er sikret med leggemønster som vist i NOMO Kalkulator. Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO® snøfanger.

Fare ved montering av snøfanger bare over inngangsparti


Enkeltsnøfangere montert over inngangspartier utsettes i praksis for vesentlig større laster enn snøfangere montert i hele takets lengde (se bilde). Enkeltstående snøfangere får dermed ofte skader. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom. Årsaken til økt belastning er at snøen fra usikrede deler av takflaten også belaster slike enkeltsnøfangere. På grunn av skivevirkninger i snøen vil slike enkeltsnøfangere i verste fall belastes med snø fra et areal som er flere ganger større enn takarealet "sikret mot takras".

Skader på takstein i gradrenner og knusing av takstein

NOMO® snøfanger monteres på hver hele stein på begge sider av vinkel-/gradrennen (se eksempel). Vi kjenner ingen tilfeller hvor takstein har blitt skadet ved bruk av NOMO® snøfanger.

Montering av NOMO<sup>®</sup> snøfanger i gradrenne


Bearbeidingsbehov av takstein, eksempelvis med vinkelsliper

Nei, du må verken kappe eller slipe taksteinen ved montering av NOMO® snøfanger.

Bruk av NOMO® på falset takstein, eksempelvis glasert tegl

NOMO® Alpha snøfanger er egnet for bruk på falset takstein fra Skarpnes. Se hvilke modeller falset takstein NOMO® Alpha er tilpasset for i NOMO Kalkulator.

NOMO® Alpha snøfanger tegelrød
NOMO® Alpha snøfanger svart


Miljømessige fordeler ved produksjon av NOMO®

NOMO® snøfanger er laget av stål, fremstilt i et vesteuropeisk land etter gjeldene miljøbestemmelser i EU.

Egenvekten av NOMO® snøfanger for å sikre et tak utgjør mindre enn 50 % sammenlignet med konkurrerende løsninger (2-rørs snøfangergelender).

I gjennomsnitt produseres ca. 40 % av energien som produsenten forbruker for å produsere NOMO® i bedriftens eget vannkraftverk beliggende i elven Storån som renner rett bak fabrikken.

Eksempel: For et tak med 30 grader takvinkel, enkelkrum betongstein, lengde 15 meter, takfall (avstand fra takskjegg til mønet) 7 meter og snølast 3,5 kN/m2 må det monteres: 561 stk. NOMO® Beta eller 181 stk. NOMO® Alpha.

Metall-/transportvekten for å sikre denne takflaten med NOMO® Beta er ca. 34 kg og 38 kg for NOMO® Alpha. Vekten sammenlignet med tradisjonelle 2-rørs snøfangergelender er for NOMO® Alpha 40 % og 35 % for NOMO® Beta.

X

Bedriftens eget vannkraftverk

Copyright © Caneias

Forshedaverken vannkraftverk

05. nyheter

les de seneste nyhetene om NOMO®

Besøk Skarpnes på Bygg Reis Deg

se nye diskrè NOMO® snøfanger på messen

Treff Skarpnes som stiller ut det siste innen takstein og tilbehør, bl.a. NOMO® snøfanger på byggevaremessen.

Bygg Reis Deg er messen hvor de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg blir presentert. Messen er den største og viktigste møteplass for det byggende Norge.

  • 14. - 17. oktober 2015 på Norges Varemesse, Lillestrøm, Bygg Reis Deg

 

referanseprosjekt fra Mjøndalen

NOMO® Alpha montert på falset teglstein Melodie fra Skarpnes

Opprinnelig var det montert tradisjonelle snøfangergelender. Dette krevde saging i taksteinen. Etter en vinter var flere takstein knust som ledet til vannlekkasje til undertaket. Tradisjonelle snøfangergelender ble deretter fjernet og erstattet med NOMO® Alpha som er unikt tilpasset taksteinen og følgelig ikke krever saging i takstein.

  • nøkkelord:falset tegltakstein, Skarpnes Melodie, snøfanger, NOMO® Alpha

 

referanseprosjekt fra Skotbu

NOMO® Beta montert på 19 arkitekttegnede boliger

NOMO® Beta snøfanger montert på dobbelkrum takstein. Prosjektet Røis Gård - byggetrinn 1 består av 7 ulike hustyper fordelt på 19 eneboliger.

Legg merke til at NOMO® smelter inn i takets design ved å knapt være synlig.

  • Arkitekt: Delta Hus AS
  • nøkkelord snøfanger, NOMO® Beta, dobbelkrum betontakstein, arkitekttegnet

 

06. kontakt

Er det spørsmål du ikke fikk svar på i FAQ kan du sende ditt spørsmål til Skarpnes

samarbeidspartner

  • Skarpnes: Skarpnes AS / Industriveien 11 / 4879 Grimstad
  •    

skriv en melding
*Alle felt er obligatoriske